[Gm版本库]2017年4月邪芒斗魂品牌微变传奇版本|死亡峡谷|狩魔猎场|Hero引擎

  [复制链接]
查看5170 | 回复1 | 2017-4-4 01:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gm版本库_传奇服务端_传奇版本下载_传奇一条龙_Gm论坛-中国最大的GM基地交流平台,让您自己成为传奇一条龙!

新装备回收/九霄装备回收   dedl    329   329         ★高级装备回收★         0    16   0   0   0   3   2000   3
新装备回收/充值反点活动  3    339   339         ★充值返还活动★         0    25   0   0   0   3   2000   3
新装备回收/世界地图   dedl    323   334             ★世界BOSS地图★         0    18   0   0   0   3   2000   3
新装备回收/第二大陆  3    314   348               ★次元世界★         0    31   0   0   0   3   2000   4
新装备回收/沙巴克成员专享地图  3    349   323            沙巴克成员\专享地图         0    25   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/一百元冲值地图      3    318   345         一百元冲值地图\★赞助大使专用★         0           30   0   0   0   3   2000   0
胖子制作/三百元冲值地图      100y    71   76        三百元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/五百元冲值地图      300y    71   76        五百元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/一千元冲值地图      500y    71   76        一千元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/两千元冲值地图      1000y    71   76        两千元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/三千元冲值地图      2000y    71   76        三千元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/五千元冲值地图      3000y    71   76        五千元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/一万元冲值地图      5000y    71   76       一万元冲值地图\★赞助大使专用★         0    10   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/赞助地图      3    318   352         (·会员地图·)\★会员专属★         0    30   0   0   0   3   2000   0
胖子制作/RMB锻造      3    333   343          (·RMB锻造·)\★兑换赞助★         0    18   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/高级赞助      300y    68   76        充值赠礼[高级]\★赞助大使专用★         0    20   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/顶级赞助      500y    68   76        充值赠礼[顶级]\★赞助大使专用★         0    20   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/神级赞助      1000y    68   76        充值赠礼[神级]\★赞助大使专用★         0    20   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/豪级赞助      2000y    68   76        充值赠礼[豪级]\★赞助大使专用★         0    20   0   0   0   3   2000   3
胖子制作/灭神赞助      3000y    68   76        充值赠礼[灭神]\★赞助大使专用★         0    20   0   0   0   3   2000   3
子木脚本库展示/抢红包功能          3                334    346        全民红包[游戏]                0        12        1       0       0        3       1000    4
土下功能/装备收集      3    323   343         装备收集[奖励]          0           28   0   0   0   3   2000   3
地图NPC/地图1        3        338        322        (【新手地图】)          0        83 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图2        3        336        322        (【暗影地图】)          0        83 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图3        3        334        322        (【荆棘之森】)          0        84 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图4        3        332        322        (【龙陵禁地】)          0        84 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图5        3        330        322        (【冰雪平原】)          0        85 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图6        3        328        322        (【狩魔猎场】)          0        85 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图7        3        326        322        (【死亡峡谷】)          0        86 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图8        3        324        322        (【炼狱荒原】)          0        86 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图9        3        322        322        (【蛮荒龙域】)          0        87 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图10        3        320        322        (【雾煞秘境】)         0        87 0 0 0 3 2000 3
;———————————————————————————————————————————————————
地图NPC/地图11        3        333        318        (【轮回祭坛】)         0        23 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图12        3        329        318        (【绝望丘陵】)         0        23 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图13        3        325     318        (【青麟深渊】)         0        23 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图14        3        321     318        (【幽影丛林】)         0        23 0 0 0 3 2000 3
地图NPC/地图15        3        319     341        (【焚魔火獄】)         0        72 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图16        3        319     336        (【熔火山脉】)         0        72 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图17        3        319        331        (【万古寒山】)         0        72 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图18        3        319        326        (【失落之城】)         0       72 0 0 0 3 2000 4
;—————————————————————————————————————————————————
地图NPC/地图19        dedl        334        325        (【梦魇荒漠】)         0        68 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图21        dedl        331        325        (【太古仙域】)         0        68 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图22        dedl        328        325        (【问鼎世界】)         0        68 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/地图20        dedl        325        325        (【魔界之门】)         0        68 0 0 0 3 2000 4
地图NPC/进入120          CD21         30        18        (【失落之城】)         0        86        0 0 0 3 2000 4
地图NPC/进入130          CD22         21        14        (【魔界之门】)         0        86        0 0 0 3 2000 4
六大重装      3    310   345         爆人民币[神秘]          0    30    0   0   0   3   2000   0
;———————————————————————————————————————————————————
土下功能/新区礼包      3    339   343         (【新区礼包】)          0           5    0   0   0   3   2000   3
土下功能/泡点地图      3    330   333              (【快速泡点】)\★洪荒独家★\          0           67   0   0   0   3   2000   3
土下功能/升级奖励      3    338   346         (【升级奖励】)          0           5    0   0   0   3   2000   4
土下功能/高级奖励      3    336   346         (【起跑福利】)          0    15   0   0   0   3   2000   4
土下功能/装备回收      3    335   343         (【装备回收】)          0           10    0   0   0   3   2000   3
土下功能/游戏服务      3    337   343         (【万能服务】)          0           13   0   0   0   3   2000   3
土下功能/转生使者      3    329   343         (【转生服务】)         0    25    0   0   0   3   2000   3
土下功能/麻痹合成      3    331   343         (【为国贡献】)          0    17    0   0   0   3   2000   3
暗器合成               3    322   347         (【封神法宝】)          0    70   0   0   0   3   2000   3
土下功能/装备转换      3    327   343         (【装备转换】)          0    26    0   0   0   3   2000   3
;———————————————————————————————————————————————————
土左功能/幸运系统      3    325   343         (【幸运项链】)          0    27   0   0   0   3   2000   3
土左功能/武林盟主      3    345   328         (【武林霸主】)          0    29   0   0   0   3   2000   3
土左功能/血脉晋升      3    315   340         (【轮回晋升】)          0           68   0   0   0   3   2000   3
土左功能/头饰合成      3    325   347         (【斗笠锻造】)              0           70   0   0   0   3   3000   3
土左功能/盾牌合成      3    328   347         (【盾牌锻造】)              0           70   0   0   0   3   3000   3
土左功能/印记合成      3    331   347              (【印记锻造】)              0           70   0   0   0   3   3000   3
;———————————————————————————————————————————————————
游戏功能/野外BOSS      dedl    334   334         (【野外BOSS】)          0           69   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/BOSS之家      dedl    331   334         (【材料专暴】)          0           69   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/积分圣地      dedl    328   334         【冲值点专暴】          0           69   0   0   0   3   2000   3
副本传送/十转轮回      dedl    325   334         【邪芒币专暴】          0           69   0   0   0   3   2000   3
;———————————————————————————————————————————————————
游戏功能/充值赞助      3    342   344         充值赠礼[回馈]          0    16   0   0   0   3   2000   4
;———————————————————————————————————————————————————
游戏功能/攻城指挥      3    340   323              (【剑指沙城】)            0    36   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/第一行会      3    350   333         (【行会招募】)          0    19   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/洪荒之力      3    344   333         (【洪荒之力】)          0    17   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/攻城奖励      3    345   323         【沙巴克奖励】          0    18   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/全服活动      3    340   328         (【活动介绍】)              0           3   0   0   0   3   2000   3
游戏功能/强化自身      3    321   343         (【天赋强化】)              0           7   0   0   0   3   2000   3
;游戏功能/书籍组装      3    346   323         书籍组装[技能]              0           27   0   0   0   3   2000   3
;———————————————————————————————————————————————————
120隐藏/提升等级      dedl    336   325        (【等级突破】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/麻痹勋章      dedl    336   328        (【防麻勋章】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/终极三件      dedl    336   331        (【顶级合成】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/装备分解      dedl    336   334               (【装备分解】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/装备注灵      dedl    323   325        (【装备注灵】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/装备锻造      dedl    323   328        (【装备锻造】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
120隐藏/戒指合成      dedl    323   331        (【特戒锻造】)           0     18   0   0   0   3   2000   3
;———————————————————————————————————————————————————
130隐藏/终极套装      cd22    18   16        九霄天帝[终极]           0           26   0   0   0   3   2000   3
130隐藏/元素大使      cd22    24   16             (【元素大使】)           0           26   0   0   0   3   2000   3
;————————————————————泡点地图——————————————————————————
泡点NPC/升级奖励      PAODIAN      19   17      (【升级奖励】)   0        5      0     0     0    3    2000    0
泡点NPC/第一行会      PAODIAN      19   13      (【公会招募】)   0        16     0     0     0    3    2000    4
泡点NPC/高级奖励      PAODIAN      11   13      (【领跑福利】)   0        0      0     0     0    3    2000    4
泡点NPC/在线奖励      PAODIAN      11   17      (【在线奖励】)   0        3      0     0     0    3    2000    4
;————————————————————泡点地图——————————————————————————
群雄涿鹿      hd002    20   23         群雄涿鹿[领奖]          0           19   0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD0    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD1    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD2    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD3    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD4    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
地图功能/元宝刷怪      DD5    14   16         唤兽使者              0           2  0   0   0   3   2000   3
游戏功能/尸王神殿      3    310   352         尸王神殿[技能]              0           30   0   0   0   3   2000   0
;———————————————————————————————————————————————————
比奇省/比奇传送员        0        330        267        比奇传送员        0        6        0 0 0 3 2000 3
比奇省/盟重传送员        3        339        335        盟重传送员        0        6        0 0 0 3 2000 3
比奇省/白日传送员        11        180        322        白日传送员        0        6        0 0 0 3 2000 3
比奇省/封魔传送员        4        240        199        封魔传送员        0        6        0 0 0 3 2000 3
比奇省/苍月传送员        5        140        333        苍月传送员        0        6        0 0 0 3 2000 3
比奇省/新手传送员        0        649        626        银杏传送员        0        6       0 0 0 3 2000 3
比奇省/新人接待员       0       289     615     【快速泡点】        0        71   0   0   0   3   2000   3
;——————————————————————————————————————————————————
QQ截图20170329143612.jpg
QQ截图20170329142250.jpg
QQ截图20170329142301.jpg
QQ截图20170329142307.jpg
QQ截图20170329142313.jpg


官方网站:http://www.gmbbk.net
交流群号:①群:215511050 ②群:173933948 ③群:257169619 ④群:127473249 ⑤群:122451536
注意:版本已经经过技术检测 如果您发现此版本依旧残留漏洞信息 请联系QQ:537036801
      本论坛为电信服务器怕网通的下载速度慢所以把版本放在了网盘上,你这里下的是版本在网盘的下载地址。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


回复

使用道具 举报

洗脚水真香 | 2019-12-20 04:25:38 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则